Szukaj
Zobacz również
Sposób na produkcję

Sposób na produkcję
Pomagamy Kubusiowi
Pomagamy Kubusiowi

Waga dozująca

waga dozująca

 

Dozująca waga jest przeznaczona do kontrolowanego dozowania i przesypywania materiałów ziarnistych i gruboziarnistych, sproszkowanych oraz sypkich, a także do pomiaru chwilowego ważonych produktów oraz do odczytu i pomiaru całości przesypanego materiału.

Może być zastosowana przy produkcji np. mąki, współpracować z innymi urządzeniami i liniami w których niezbędne jest regulowanie przesypu materiału jak i zapis chwilowego i całkowitego przesypu.

Urządzenie składa się z dwóch niezależnych wag, które posiadają elektropneumatyczne zamknięcia do spustu materiału oraz klapy na wpuście, do napełnienia wagi. Wagi napełniają się na przemian oraz na przemian się opróżniają. Za pomocą wprowadzanych parametrów na panelu sterującym możemy regulować ciężar materiału. Jeżeli z urządzenia korzystamy do regulacji przesypu to odpowiednim parametrem możemy ustawić żądaną ilość. Wybierając opcję automatyczną pracy PLC kontrolujemy otwieranie wsypowych klap do napełnienia wagi. Przy opróżnianiu wagi zamknięcia kontrolowane są czasowo. W ten sposób utrzymujemy żądany przesyp oraz kumulację przepływu. Jeżeli z urządzenia korzystamy tylko do mierzenia przesypu materiału, wybieramy opcje na panelu sterującym i wtedy wagi napełniają się do żądanego ciężaru a spust odbywa się przemiennie. Na panelu sterującym widoczna jest ilość przesypanego materiału oraz jego ciężar.

Waga dozująca posiada wejście i wyjście, które może być połączone z innymi urządzeniami lub liniami, w których istnieje potrzeba regulacji i odmierzania ilości przesypanego materiału. Uruchomienie i zatrzymanie pracy takiej wagi odbywa się automatycznie. Każde zatrzymanie się wagi jest sygnałem o niewłaściwym dozowaniu. Dalszy przesyp materiału jest wtedy blokowany. Regulowanie parametrów na panelu sterującym umożliwia szerokie zastosowanie wagi oraz jej dokładność.

Waga może być podłączona do komputera PC, który może znajdować się w innym odległym miejscu. Wtedy sterowanie pracą maszyny obywa się przez ten komputer.

 


Opis techniczny maszyny:

WYDAJNOŚĆ /kg/h 30
POJEMNOŚĆ WAGI /l 2 x 60
CYKLE /h 450
ZUŻYCIE POWIETRZA /l/cykl 2
MOC /kW 0,1
CIĘŻAR /kg 280
WYMIARY /mm 1700 x 810 x 800